Για να αποκτήσετε πρόσβαση ως επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας μας www.freshlooks.gr  («Ιστοσελίδα») σε μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει, πρέπει προηγουμένως να μας γνωστοποιήσετε προσωπικά στοιχεία ή πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή μπορεί να σας ταυτοποιήσουν και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «προσωπικά δεδομένα». Η Ιστοσελίδα είναι περιουσία της εταιρείας “Fresh Looks” («Εταιρεία») όπου στην παρούσα πολιτική αναφέρονται οι φράσεις «μας», «εμείς», «Εταιρεία μας» και κάθε ανάλογη, αφορά σε αυτήν. Συλλέγουμε, τηρούμε, αποθηκεύουμε, οργανώνουμε, προσαρμόζουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε κλπ. αρχεία με προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την χρήση/επίσκεψη της Ιστοσελίδας μας («Επεξεργασία») και η Εταιρεία στην οποία απευθύνετε/κοινοποείτε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» (Controller), για αυτά. Η Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για τον σκοπό της και πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σεβόμαστε το απόρρητο των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας μας και αναγνωρίζουμε ότι όταν επιλέγετε να μας δώσετε πληροφορίες που σας αφορούν, εμπιστεύεστε ότι ενεργούμε με απόλυτη υπευθυνότητα και ακεραιότητα κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (Internet Privacy Policy) περιέχει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εφόσον επιλέξετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης της τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, όποτε κρίνουμε απαραίτητο, και σας καλούμε να την ελέγχετε τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της, καθώς και για το πώς τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας που μας παρέχετε/γνωστοποιείτε κατά καιρούς, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων σκοπών, που έχετε συμφωνήσει, που είναι οι εξής:

(α) Ιστοσελίδες – να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στην Ιστοσελίδα παρέχοντας σε εσάς την βέλτιστη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο αυτής με την χρήση “cookies”. [Παρακαλούμε ανατρέξτε στο «Cookies» για περισσότερες πληροφορίες].

(β) Αίτηση για Συνεργασία/Αγορά – αν έχετε ενδιαφέρον να αγοράσετε τα προϊόντα/συνεργαστείτε με την Εταιρεία μας προκειμένου να υποβάλλετε όλα τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης πλατφόρμας, παρέχοντας μας την συγκατάθεσή σας να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την πορεία του αιτήματος σας.

(γ) Επικοινωνία προωθητικού περιεχομένου- να σας στέλνουμε νέα και να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με τις υπηρεσίες μας καθώς και τα προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και δράσεις των πελατών μας.

(δ) Προσκλήσεις- να σας καλούμε να συμμετάσχετε σε εκδηλώσεις και δράσεις που υλοποιούμε εμείς ή οι πελάτες μας.

(ε) Ερωτήματα – να σας απαντήσουμε σε συγκεκριμένα ερωτήματα που μας υποβάλετε. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για κάθε έναν από τον/τους παραπάνω αναφερόμενο/ους σκοπό/ούς επεξεργασίας, πραγματοποιείται σύμφωνα με την συγκατάθεση που μας παρέχετε για αυτόν, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε. [Παρακαλούμε ανατρέξτε στο «Ποια είναι τα Δικαιώματα Σας» για περισσότερες πληροφορίες].

Είδος συλλογής προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε τις παρακάτω πληροφορίες που σας αφορούν, σύμφωνα με την συγκατάθεση που μας έχετε χορηγήσει και αποκλειστικά και μόνο για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας και εάν χρειαστούμε περισσότερες για αυτούς που έχετε εγκρίνει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Ειδικότερα συλλέγουμε:

Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που μας επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε προσωπικά μαζί σας (π.χ. ονοματεπώνυμο, επαγγελματική ιδίοτητα, διεύθυνση κατοικίας ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμό τηλεφώνου)

Πληροφορίες, όπως ημερομηνία γέννησης, ηλικία, φύλο, κλπ

Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address)

Συλλογή στοιχείων

Δεν αναζητούμε ούτε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν ανακαλύψουμε ότι, από παραδρομή ή παραπλάνηση που μας έχει δημιουργηθεί, έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, θα τα διαγράψουμε στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων

Θα μοιρασθούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους για την εκτέλεση του/των σκοπών επεξεργασίας, στις εξής περιπτώσεις και αφού λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους:

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τις εταιρείες Ava Laboratorium & Equalan Pharma με έδρα την Πολωνία. Στις σχετικές πληροφορίες και αρχεία έχουν πρόσβαση ο άνω Συνεργάτης και η Εταιρεία μας, με σκοπό την διαχείριση της αίτησης σας.

Συμμόρφωση σε νομικές διατάξεις

Θα αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο (τήρηση νομικής διάταξης), στον βαθμό και στην έκταση που είναι απαραίτητο για να ανταποκριθούμε στην υποχρέωσή μας αυτή ή αν κατά την καλόπιστη κρίση μας είναι εύλογα αναγκαίο για τη συμμόρφωση μας με νομικές διαδικασίες ή για την απάντηση αντίστοιχης φύσης αιτημάτων.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Σας παρέχουμε πληροφορίες και ενημερώσεις που έχετε ζητήσει οι ίδιοι και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς, προωθητικές ενέργειες, συνεργασία και λοιπές ενέργειες, όπως περιγράφονται στην παρούσα και σύμφωνα με την συγκατάθεση που μας έχετε χορηγήσει.

Διάρκεια αποθήκευσης / διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση των σκοπών επεξεργασίας και συγκεκριμένα θα διατηρήσουμε: (α) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε κοινοποιήσει με τα ερωτήματά σας, (β) για χρονικό διάστημα που δεν είναι μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών και δεν υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε κοινοποιήσει με τις αιτήσεις σας για εργασία/συνεργασία και (γ) για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, τα προσωπικά σας στοιχεία, σύμφωνα με την ρητή συγκατάθεση να μοιραζόμαστε μαζί σας ενημερώσεις και προωθητικό υλικό δικό μας και πελατών μας καθώς και να επικοινωνούμε μαζί σας για ενδεχόμενες συνεργασίες ή/και να σας προσκαλούμε σε εκδηλώσεις. Μετά την πάροδο του ανά περίπτωση παραπάνω χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν μας ζητήσετε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για επιπλέον χρονικό διάστημα, θα τα καταστρέψουμε με ασφαλή τρόπο και χωρίς δυνατότητα επανάκτησης.