Ο παραλήπτης οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο του δέματος αμέσως μόλις του παραδοθεί και να βεβαιωθεί ότι τα προϊόντα είναι σε άριστη κατάσταση και ακριβώς αυτά που παρήγγειλε.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιοσδήποτε από τους παρακάτω λόγους επιστροφής των προϊόντων, θα πρέπει να μας ενημερώσετε μέσω mail εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, πρίν προχωρήσουμε στα περαιτέρω.

1. Εάν το προϊόν έχει καταστραφεί κατά την μεταφορά, διατηρείτε την συσκευασία στην ίδια ακριβώς κατάσταση που την παραλάβατε, μαζί με τα υλικά προστασίας μέσα σε αυτήν, προκειμένου να την παραδώσετε στην συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών για πραγματογνωμοσύνη. Μόλις παραλάβουμε το πακέτο, προχωρούμε σε σχετική αντικατάσταση ή πίστωση του αντίστοιχου ποσού εντός 10 εργάσιμων ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας γνωστοποιήσετε κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

2. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή λάθος αποστολής, ακολουθούμε την εξής διαδικασία: Συσκευάζετε και στέλνετε το πακέτο με τα προϊόντα και την απόδειξη αγοράς με την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών με χρέωση παραλήπτη. Εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής, προχωρούμε σε σχετική αντικατάσταση ή πίστωση του αντίστοιχου ποσού εντός 10 εργάσιμων ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας γνωστοποιήσετε κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Σε περίπτωση που το πακέτο επιστραφεί σε εμάς και αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό. Θα επιστρέφεται στον πελάτη και τα έξοδα μεταφοράς θα βαραίνουν τον ίδιο.

3. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε χωρίς αιτία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, επιστρέφοντας το στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεστε με οποιαδήποτε δαπάνη. Μόλις λάβουμε το προϊόν θα σας επιστρέψουμε την αξία του εντός 10 εργάσιμων ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας γνωστοποιήσετε κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Σε περίπτωση που το πακέτο επιστραφεί σε εμάς και αποδεικνύεται ότι η συσκευασία (ζελατίνα, ταινία ασφαλείας κλπ) έχει καταστραφεί/αλλοιωθεί, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό. Θα επιστρέφεται στον πελάτη και τα έξοδα μεταφοράς θα βαραίνουν τον ίδιο.